نوشته‌ها

روز جمعه مورخ 1402/09/17 آقای دکتر حسن زمانیان ، معاون وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به همراه دکتر حامین احمدی ، مشاور معاون وزیر علوم و آقای دکتر علیرضا صالحی راد ، مدیر کل ارتباط با صنعت وزارت علوم از کارخانه تصفیه شکر تهران بازدید کردند . و از وجود چنین کارخانه ایی در منطقه اظهار رضایت و خرسندی کردند .