نوشته های tsr

آغاز عملیات تخلیه شکر خام در بندر امام خمینی

آغاز عملیات تخلیه شکر خام در بندر امام خمینی مورخه 21 تیرماه 1401 عملیات تخلیه شکر خام از کشتی کیانا به مقدار45620 تن در بندر امام خمینی اسکله شماره 1 آغاز گردید . در روزهای آتی عملیات بارگیری کامیونها به مقصد شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان انجام خواهد گرفت . […]