نوشته‌ها

آغاز عملیات تخلیه شکر خام در بندر امام خمینی

مورخه 21 تیرماه 1401 عملیات تخلیه شکر خام از کشتی کیانا به مقدار45620 تن در بندر امام خمینی اسکله شماره 1 آغاز گردید . در روزهای آتی عملیات بارگیری کامیونها به مقصد شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان انجام خواهد گرفت .