بازدید مسئولین و کارشناسان گمرک ایران مورخه 1402/03/24 از شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران

آغاز عملیات تخلیه شکر خام در بندر امام خمینی

مورخه 21 تیرماه 1401 عملیات تخلیه شکر خام از کشتی کیانا به مقدار45620 تن در بندر امام خمینی اسکله شماره 1 آغاز گردید . در روزهای آتی عملیات بارگیری کامیونها به مقصد شرکت کارخانجات تصفیه شکر تهران در منطقه ویژه اقتصادی سیرجان انجام خواهد گرفت .