تاریخچه

کارخانجات تصفیه شکر تهران در سال 1386 تاسیس شد.

این شرکت با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، یکی از مجموعه های برتر تصفیه شکر خام به شکر سفید و قند حبه در ایران می باشد.

قرار گرفتن این کارخانجات در موقعیت جغرافیایی مناسب به دلیل نزدیکی با بنادر جنوبی ایران و همچنین وجود امکانات ریلی از نظر لجستیکی، مزیت رقابتی قابل توجهی برای مشتریان داخلی و همچنین صادرات به سایر کشورها را فراهم نموده است.