ماموریت و چشم انداز

ماموریت

  • ارائه محصولات با کیفیت بالا با تمرکز بر (TQM) مدیریت کیفیت می باشد.
  • ایجاد روابط طولانی مدت با شرکای تجاری

این امر مستلزم یک تعهد بلند مدت برای یافتن روشهای خلاقانه برای فعالیت های روزمره برای فعالیت های شرکت می باشد.

افزایش رشد و سودآوری شرکت و اطمینان از یک محیط کاری ایمن و چالش برانگیز، که برای کارکنان ما مفید و سودآور باشد.

چشم انداز

افزایش بهره وري و حفظ کیفیت محصولات، توسعه بسته بندی ها و گروه محصولات در جهت به دست آوردن سهم بیشتري از بازارهاي داخلی و ورود به بازار هاي بین المللی با اتکا ء به موقعیت استراتژیک جغرافیایی کارخانه قند و شکر تهران می باشد.

با این اهداف می توان به اهداف ماموریت و چشم انداز های مجموعه دست یافت.