محصول-صادرات

حمل شکر

انبار محصول کارخانجات تصفیه شکر تهران توانایی بارگیري بیش از هزاران تن محصول در روز را دارا می باشد. محصول تولیدي در انبار به وسیله نوار نقاله به سمت درب هاي خروج هدایت می شود تا محصول توسط تریلر و راه آهن به مقاصد مورد نظر در کوتاه ترین زمان ارسال گردد.