کارخانه تصفیه شکر تهران

کارخانجات تصفیه شکر تهران با استفاده از تکنولوژي پیشرفته روز دنیا سالانه قادر به تصفیه صد ها هزار تن شکر خام می باشد که به صورت شبانه روزي تولید و بسته بندي می شود.
این امر باعث می شود که سفارشات دریافتی به کارخانجات تصفیه شکر در حداقل زمان ممکنه ثبت و پس از انجام مراحل مورد نیاز محصولات تولیدي در اختیار مشتریان قرار بگیرد.