مواد اولیه

شکر خام مورد نیاز کا رخانه با کیفیت بالا از نوع VVHP و یا VHP از منابع معتبر بین المللی خریداري شده و به وسیله کشتی به بنادر اصلی کشور ایران حمل می شود و سپس به وسیله راه آهن و یا تریلر به محل کارخانه حمل می گردد.