کنترل کیفیت

شکر سفید تصفیه شده در کارخانجات تصفیه شکر تهران از بالاترین و خالص ترین شکرهاي خام تهیه می گردد که به علت پالایش بهینه، عطر و طعم اصلی آن حفظ می گردد.
کیفیت در همه حوزه هاي فعالیتی کارخانجات شکر تهران به عنوان یک اصل فنا ناپذیر می باشد و ما متعهد به تولید محصولات باکیفیت هستیم.
استفاده از کادر متخصص در کلیه سطوح از جمله تولید، آزمایشگاه و تحقیقات و همچنین بهره گیري از تجهیزات اندازه گیري روز دنیا، شرایط را براي یافتن راه حل هاي مناسب جهت افزایش بهره وري میسر ساخته است.
براي رسیدن به یک محصول باکیفیت، واحد کنترل کیفیت با داشتن آزمایشگاه هاي مجهز، در تمامی مراحل تولید، عملیات کنترل کیفیت را با بالاترین استانداردها به عهده دارد.
آزمایشگاه کارخانجات تصفیه شکر تهران یکی از کامل ترین آزمایشگاه هاي کارخانجات قند و شکر در ایران می باشد و امکانات وسیعی را جهت انجام آزمایش پارامترهاي مؤثر در تولید، در اختیار متخصصان قرار می دهد.