درباره-تماس

کارخانجات تصفیه شکر تهران در بازار ایران

کارخانجات تصفیه شکرتهران سهم بسزایی براي تولید و عرضه محصولات به بازارهاي داخلی کشور را دارا می باشد.
محصولات تولیدي کارخانجات تصفیه شکر تهران براي مصارف گوناگون صنعتی از قبیل شرکت هاي تولید کننده آب میوه و نوشابه، تولید کننده هاي کیک و کلوچه و همچنین مصارف خانگی وارد بازار ایران می شود.