درباره-تماس

درباره ما

small-logo کارخانجات تصفیه شکر تهران با استفاده از تکنولوژي روز دنیا، یکی از مجموعه هاي برتر تصفیه شکر خام به شکر سفید و تولید قند حبه در ایران می باشد. قرار گرفتن این کارخانجات در موقعیت جغرافیایی مناسب به دلیل نزدیکی به بنادر جنوبی ایران و همچنین وجود امکانات ریلی از نظر لجستیکی، مزیت رقابتی قابل توجهی براي مشتریان داخلی و همچنین صادرات به سایر کشورها را فراهم نموده است.