محصولات

productsکارخانجات تصفیه شکر تهران داراي امکانات وسیعی در ضمینه تولید و بسته بندي قند و شکر در اوزان و اشکال مختلف می باشد، که می تواند با نیاز و درخواست شما آنها را برآورده کرده و در اختیار مشتریان خود قرار دهد.

درباره ما

about

کارخانجات تصفیه شکر تهران با استفاده از تکنولوژي روز دنیا، یکی از مجموعه هاي برتر تصفیه شکر خام به شکر سفید و تولید قند حبه در ایران می باشد. قرار گرفتن این کارخانجات در موقعیت جغرافیایی مناسب به دلیل نزدیکی به بنادر جنوبی ایران و همچنین وجود امکانات ریلی از نظر لجستیکی، مزیت رقابتی قابل توجهی براي مشتریان داخلی و همچنین صادرات به سایر کشورها را فراهم نموده است.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6